REALIZACJA WARUNKU W SEMESTRZE LETNIM 2020L

Osoby, które realizują warunek w semestrze letnim 2020L  proszone są o wysłanie podpisanego skanu formularza REALIZACJA WARUNKU
do 2 marca  2021 r. godz. 10:00 

UWAGA!

  1. 1.     Mail TYLKO! z domeny @student.uwm.edu.pl na adres swojego dziekanatu
  2. 2.     W tytule wiadomości: bieżący rok i specjalność np. rok +specjalność np. II ISI, III IO
  3. 3.     W treści wiadomości:

- imię nazwisko……

- nr albumu…..

- rok i specjalność……

- nazwy przedmiotów…….

W przypadku dużej liczby chętnych do danej grupy, decyduje kolejność nadesłania zgłoszenia.

Niedosłanie dokumentu skutkuje brakiem wpisu do grupy zajęciowej!!!