REALIZACJA WARUNKU W SEMESTRZE LETNIM 2019L

INFORMATYKA I STOPIEŃ, STACJONARNE

  

Osoby, które realizują warunek w semestrze letnim 2019L  proszone są o dostarczenie uzupełnionego podpisanego przez wykładowcę formularza REALIZACJA WARUNKU
do 13 marca 2020 r.

 

Student powinien realizować warunek tylko na swojej specjalności. Jeżeli z jakiś przyczyn nie będzie takiej możliwości należy złożyć podanie w formie papierowej o realizację warunku na drugiej specjalności. Podanie musi zostać uzasadnione.

 

Niedostarczenie dokumentu skutkuje brakiem wpisu do grupy zajęciowej!!!