REALIZACJA WARUNKU W SEMESTRZE zimowym 2019Z

INFORMATYKA I STOPIEŃ, STACJONARNE

 

 

Osoby, które realizują warunek w semestrze zimowym 2019Z  proszone są o dostarczenie uzupełnionego podpisanego przez wykładowcę formularza REALIZACJA WARUNKU
do 18 października  2019 r.

 

W przypadku niemożliwości realizacji warunku ze swoją specjalnością należy złożyć podanie do Pani Dziekan w formie papierowej o wyrażenie zgody na realizację warunku z drugą specjalnością. Podanie musi być uzasadnione!

 

Niedostarczenie dokumentu skutkuje brakiem wpisu do grupy zajęciowej!!!