REALIZACJA WARUNKU W SEMESTRZE LETNIM 2018L

INFORMATYKA I STOPIEŃ, STACJONARNE 

Osoby, które realizują warunek lub różnice programowe w semestrze letnim 2018L  proszone są o dostarczenie do 8 marca  2019 r. uzupełnionego
i podpisanego przez wykładowcę formularza REALIZACJA WARUNKU

 

1 marca 2019r. mija termin składania podań o przeniesienie osiągnięć

 

Wzory podań na stronie http://wmii.uwm.edu.pl/studenci/podania

 

Niedostarczenie dokumentu skutkuje brakiem wpisu do grupy zajęciowej!!!