REALIZACJA WARUNKU W SEMESTRZE zimowym 2018Z

INFORMATYKA I STOPIEŃ, STACJONARNE  

Osoby, które realizują warunek w semestrze zimowym 2018Z  proszone są o dostarczenie uzupełnionego podpisanego przez wykładowcę formularza REALIZACJA WARUNKU
do 19 października  2018 r.

 

Niedostarczenie dokumentu skutkuje brakiem wpisu do grupy zajęciowej!!!