Realizacja warunku w semestrze zimowym 2017Z Informatyka I stopień, stacjonarne

Osoby, które realizują warunek w semestrze zimowym 2017Z proszone są o dostarczenie uzupełnionego podpisanego przez wykładowcę formularza REALIZACJA WARUNKU do 20 października 2017r. Niedostarczenie dokumentu skutkuje barkiem wpisu do grupy zajęciowej!!!