Realizacja warunku, różnice programowe, indywidualna organizacja studiów

UWAGA studenci!

W związku z przygotowaniem Uniwersytetu do rozpoczęcia kształcenia w wykorzystaniem narzędzi umożliwiających kształcenie zdalne bardzo prosimy o przesłanie na pocztę dziekanatu informację dotyczącą realizacji przedmiotu w ramach warunku/różnicy programowej/indywidualnej organizacji studiów.

Termin: jak NAJSZYBCIEJ, najpóźniej poniedziałek 23 marca godzina 9:00

Adres: dziekanat-stacjonarne@matman.uwm.edu.pl

W jaki sposób: Wyślij na maila skan formularza z podpisami wykładowców LUB skan formularza bez podpisów.

W ostateczności wyślij maila o treści:
Imię nazwisko-......
numer albumu-......
rok -....
specjalność-...
nazwa przedmiotu-...
przedmiot realizowany ze specjalnością-...
numer grupy-...
nazwisko, imię osoby prowadzącej ćwiczenia-...
nazwisko, imię osoby prowadzącej wykład-...

Prosimy o potraktowanie sprawy jako pilnej.

OCZYWIŚCIE NIE DOTYCZY STUDENTÓW KTÓRZY DOPEŁNILI TYCH FORMALNOŚCI PRZED ZAWIESZENIEM ZAJĘĆ

 

Dziekanat WMiI