Realizacja warunku - Informatyka I stopień, stacjonarne

REALIZACJA WARUNKU W SEMESTRZE LETNIM 2017L

INFORMATYKA I STOPIEŃ, STACJONARNE

 

Osoby, które realizują warunek w semestrze letnim 2017L

proszone są o dostarczenie uzupełnionego podpisanego przez

wykładowcę formularza REALIZACJA WARUNKU
do 09 marca 2018 r.

 

Niedostarczenie dokumentu skutkuje brakiem wpisu do grupy

zajęciowej!!!