PRZEDŁUŻANIE WAŻNOŚCI LEGITYMACJI - Studenci studiów stacjonarnych

Od dnia 21.03.2023 r. zapraszamy do Dziekanatu (A1/21) po nowe hologramy do legitymacji na semestr letni 2022L ważne do 31.10.2023 r.

Legitymacje  w celu przedłużenia przynosimy indywidualnie.