POMOC MATERIALNA - Wnioski w systemie USOS

Uprzejmie informuję, że w systemie USOSWeb (https://usosweb.uwm.edu.pl) udostępniono możliwość wypełnienia wniosków o następujące świadczenia dla studentów:

- stypendium dla osób niepełnosprawnych,

- zapomoga,

- stypendium Rektora.

Z przyczyn niezależnych od Uniwersytetu w dalszym ciągu nie ma możliwości wypełniania wniosków o stypendium socjalne. Możliwość wypełniania tych wniosków zostanie udostępniona w najszybszym możliwym terminie – najprawdopodobniej jeszcze dziś 7.10.2019r.

W związku z opóźnieniami, termin do składania wniosków został przesunięty do 18 października za zgodą Pana Rektora.

Tak, jak od dwóch lat będą obowiązywały zapisy na termin złożenia wniosku o stypendium socjalne w formie papierowej ( kartka na tablicy ogłoszeń koło pokoju A1/15) . Zapisy będą obowiązywały od następnego dnia po uruchomieniu wniosków w systemie.

 ZAPISY DOTYCZĄ TYLKO STYPENDIUM SOCJALNEGO, pozostałe wnioski można złożyć do 18.10.2019r. w godzinach 13:30-14:00. Zanim nie zostaną uruchomione wnioski o stypendium socjalne jestem dostępna w godzinach 8-14 w A1/21 lub A1/15.

TYLKO OSOBA, która będzie składała wniosek o socjalne może przy okazji złożyć pozostałe wnioski.

Proszę o zapoznanie się z Regulaminem świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, obowiązującym od roku akademickiego 2019/2020 oraz z innymi informacjami dotyczącymi pomocy materialnej dostępnymi na stronie www.uwm.edu.pl/studenci/pomoc-materialna

 

 

 

Agnieszka Banach-Szewczak

pomocmaterialna@matman.uwm.edu.pl

tel 89 524 60 01