PŁATNOŚĆ ZA WARUNKI Z PRZEDMIOTÓW realizowanych w semestrze letnim 2021L

Przypominamy, że w dniu 21.02.2022r. mija termin zapłaty I raty lub całej opłaty  za warunki z przedmiotów realizowanych w semestrze letnim.  

W przypadku braku zaksięgowania wpłaty należy niezwłocznie wysłać potwierdzenie przelewu na adres mailowy swojego dziekanatu.