PŁATNOŚĆ ZA WARUNKI

PŁATNOŚĆ ZA WARUNKI Z PRZEDMIOTÓW

realizowanych w semestrze letnim 2019L

 

informatyka I stopień studia stacjonarne

 

 

Przypominamy, że w dniu 10 marca minął termin zapłaty II raty za warunki z przedmiotów realizowanych semestrze letnim.

 

W przypadku braku wpłaty należy niezwłocznie uregulować i wysłać potwierdzenie przelewu na adresdziekanat-stacjonarne@matman.uwm.edu.pl

 

 

 

 

 

 

Dziekanat WMII