PŁATNOŚĆ ZA WARUNKI Z PRZEDMIOTÓW realizowanych w semestrze letnim 2019L

 

informatyka I stopień studia stacjonarne

 

 

Przypominamy, że w dniu 21.02.2020r. mija termin zapłaty I raty lub całej opłaty  za warunki z przedmiotów realizowanych w tym semestrze.

 

W przypadku braku zaksięgowania wpłaty należy niezwłocznie wysłać potwierdzenie przelewu na adresdziekanat-stacjonarne@matman.uwm.edu.pl