Ostatnie posiedzenie WKS na rok akademicki 2018/2019

Uwaga studenci !!

 

W dniu 22 maja 2019r. odbędzie się ostatnie posiedzenie Wydziałowej Komisji Stypendialnej,

w związku z powyższym informujemy, że wnioski o przyznanie zapomogi, które wpłyną po 20 maja 2019r. będą rozpatrywane odmownie z powodu rozdysponowania środków finansowych przeznaczonych na stypendia

w roku akademickim 2018/2019.