Opłata za warunki!

Przypominamy, że 30 kwietnia mija termin opłaty II i III raty za warunki. Potwierdzenie przelewu należy wysłać na adres dziekanat-stacjonarne@matman.uwm.edu.pl
W sytuacji, gdy student nie ureguluje płatności zostanie wszczęta procedura skreślenia.

Dziekanat WMII