LEGITYMACJE STUDENCKIE Studenci I roku kierunku: Matematyka, studia stacjonarne II stopnia

Osoby chcące posiadać legitymację studencką zobowiązane są do wniesienia opłaty w kwocie 22 zł na indywidualne konto w systemie USOS Web.

Osoby, które opłaciły legitymację po dniu 28.09.2023 r.  proszone są o przedstawienie potwierdzenia opłaty za legitymację  w wersji papierowej w dniu odbioru legitymacji.

Osoby, które nie dołączyły zdjęcia w systemie IRK  do dnia 02.10.2023 r. nie otrzymają legitymacji w dniu 4 października 2023 roku.

Odbiór legitymacji studenckich :  w dniu 4 października 2023 r., pokój A1/16, w godz. 9:00-12:00