Informatyka - spotkanie organizacyjne - ubezpieczenie - legitymacja

I rok Informatyka ISI i IO studia stacjonarne

Przypominamy o spotkaniu organizacyjnym, które odbędzie się:

 

ü  20.10.2020 godz. 9.00 aula B – Inżynieria systemów informatycznych

ü  22.10.2020 godz. 9.00 aula B – Informatyka ogólna

 

Podczas spotkania wydawane będą legitymacje studenckie (tylko dla osób które zamieściły zdjęcie w systemie IRK i wniosły opłatę w wysokości 22 zł w terminie do 15.10.2020 r.) oraz będzie możliwość opłacenia składki na ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków NNW w kwocie 55 zł (gotówka).

 

Dziekanat WMII