INDYWIDUALNA ORGANIZACJA STUDIÓW w semestrze letnim 2019L

informatyka I stopień studia stacjonarne

  

Podanie o indywidualną organizację powinno zostać złożone w formie elektronicznej w systemie USOSweb do 8 marca 2020 r.

 

Podanie należy udokumentować dołączając skany zaświadczeń .

 

Zgodnie z Regulaminem studiów IOS nie zwalnia z obowiązku uczestniczenia i zaliczania przedmiotów i praktyk przewidzianych programem studiów.

 

 

 

 

Dziekanat WMII