Decyzje stypendialne - LISTOPAD

Decyzje stypendialne dotyczące wniosków o przyznanie stypendium socjalnego, zapomogi oraz wniosków o ponowne przeliczenie dochodu od m-ca listopada wydawane są w pokoju A1/21 18-19.12.2018r. w godzinach
wtorek 8:00-12:00
środa 10:00-14:00

WKS WMiI