Odbiór decyzji stypendialnych

DECYZJE STYPENDIALNE

 

Decyzje dotyczące stypendium socjalnego i stypendium dla osób niepełnosprawnych od miesiąca października będą wydawane w  

czwartek 12.12.2019     10:00 – 14:00

piątek 13.12.2019          9:00-11:30 , 13:00 – 14:00

 

 przez członków WKS w BIURZE RADY WYDZIAŁOWEJ SAMORZĄDU STUDENCKIEGO

 

Studenci studiów niestacjonarnych odbierają decyzje w dziekanacie

 A1/16 w dniach 14 i 21 grudnia