REALIZACJA WARUNKU/RÓŻNIC PROGRAMOWYCH W SEMESTRZE LETNIM 2022L

Osoby, które realizują warunek/różnice programowe w semestrze zimowym 2022L proszone są o dostarczenie uzupełnionego podpisanego przez wykładowcę formularza REALIZACJA WARUNKU/RÓŻNICY PROGRAMOWEJ do 6 MARCA 2023 r.

Student może realizować warunek TYLKO ze swoją specjalnością. Jeżeli nie będzie takiej możliwości wymagana jest zgoda Prodziekana do spraw studenckich najlepiej mailowa.

Niedostarczenie dokumentu skutkuje brakiem wpisu na zajęcia !!!

Zgłoszenie realizacji warunku

Zgłoszenie realizacji różnic programowych