Informatyka - przedłużanie legitymacji, ubezpieczenie NNW i OC

Studenci kierunku Informatyka, studia niestacjonarne 

(studia pierwszego i drugiego stopnia)

Studenci kierunku Informatyka, studia stacjonarne 

(studia drugiego stopnia) 

 

Od  dnia 21 października 2022 r  w dziekanacie WMiI A1/ 16 w godzinach otwarcia dziekanatu dla studentów będzie możliwość opłacenia składki na ubezpieczenie NNW + OC

(gotówka w kwocie 65 zł lub 85 zł) oraz jednocześnie będzie można przedłużyć legitymację studencką na semestr zimowy 2022Z

Przypominam, że studenci odbywający praktyki studenckie muszą posiadać ubezpieczanie NNW oraz  każdy student powinien być objęty ubezpieczeniem NNW

 

Szczegółowy zakres ubezpieczenia na stronie www.russ.uwm.edu.pl/ubezpieczenie