Prace techniczne USOS

Szanowni Państwo 

W dniach 25.02.2022-27.02.2022 na systemach USOS oraz Usosweb będą prowadzone prace serwisowe. W tym czasie nie będzie możliwości korzystania z nich, złożenia podania oraz uzyskania zaświadczenia lub sprawdzenia bieżącej sprawy w usos. Prosimy o składanie podań o wpis warunkowy do dnia 28.02.2022. Wystawianie zaświadczeń będzie możliwe od 28.02.2022.