Wpis warunkowy / powtarzanie roku 2021

Podanie o wpis warunkowy/ powtarzanie roku

 

 

  • Termin składania podań elektronicznie (USOS) o wpis warunkowy lub powtarzanie roku zgodnie z regulaminem studiów § 23  mija 20 września tj.  7 dni po zakończeniu sesji egzaminacyjnej poprawkowej
  • Jeżeli student chce złożyć podanie, a jest w trakcie realizacji praktyk w treści podania należy dopisać „ Informuję, że realizuję praktyki w terminie od… do…)
  • Brakuje oceny w systemie USOS należy wysłać niezwłocznie maila do prowadzącego + kopia akis@matman.uwm.edu.pl + dziekanat
  • Podanie należy złożyć do DZIEKANA gdy:

1)student nie powtarzał już danego przedmiotu w okresie studiów

2)deficyt punktów ECTS spowodowany nie uzyskaniem zaliczenia przedmiotów, nie jest wyższy niż wartość sumy punktów ECTS przyznanych dla dwóch przedmiotów o najwyższej wycenie punktowej w niezaliczonym semestrze

  • W innych przypadkach ( ponowne powtarzanie przedmiotu/ów, ponowne powtarzanie semestru) podanie należy złożyć do REKTORA

 

 

Dziekanat WMII