Wpis warunkowy, powtarzanie semestru - podania

Szanowni Studenci,

informujemy, że zgodnie z regulaminem studiów § 23  Dziekan może wydać decyzję o:

 

1)       warunkowym wpisaniu na wyższy semestr z koniecznością powtórzenia niezaliczonych przedmiotów

2)       zezwoleniu na powtarzanie semestru/roku z koniecznością powtórzenia niezaliczonych przedmiotów

 

Student musi złożyć podanie w formie elektronicznej  najpóźniej w terminie 7 dni po zakończeniu sesji egzaminacyjnej poprawkowej tj. do 28 lutego 2021 r.

 

 

Prosimy o niezwłoczne składanie podań, pozwoli to na płynne przepisywanie studentów na kolejny etap.