Ostatnie posiedzenie WKS 2017/2018

Uwaga studenci !!

W dniu 23 maja 2018r. odbędzie się ostatnie posiedzenie Wydziałowej Komisji Stypendialnej,

w związku z powyższym informujemy, że wnioski o przyznanie zapomogi, które wpłyną po 16 maja 2018r będą rozpatrywane odmownie z powodu rozdysponowania środków finansowych przeznaczonych na stypendia w roku akademickim 2017/2018.