Uwaga studenci WMiI

Informujemy, że na głównej stronie UWM można zapoznać się z zasadami zapisów na przedmioty do wyboru:
- Język obcy
- Wychowanie fizyczne
- Moduł ogólnouczelniany oraz z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych

http://www.uwm.edu.pl/studenci/zapisy-na-przedmioty-do-wyboru

Dziekanat WMiI