ELEKTRONICZNA Międzynarodowa Legitymacja Studencka ISIC z ubezpieczeniem NNW i OC 2020/2021

 

Informujemy, że w dniu 20 i 22 października 2020 r. na spotkaniu organizacyjnym od studentów I roku kierunek INFORMATYKA st. stacjonarne  będzie zbierana składka w wysokości 55 zł za kartę ISIC wraz z ubezpieczeniem NNW i OC (w życiu prywatnym, podczas praktyk zawodowych)

 

PŁATNOŚĆ TYLKO GOTÓWKĄ

Ubezpieczyciel: Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 22 A

Składka: 55 zł

Wirtualna karta ISIC wraz z ubezpieczeniem jest ważna: od następnego dnia po opłaceniu ubezpieczenia do 30.09.2021

Ubezpieczenie w zakresie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) w Europie: 20 000 zł

Ubezpieczenie w zakresie Odpowiedzialności Cywilnej (OC) podczas praktyk, zajęć organizowanych przez UWM: 10 000 zł

Po płaceniu składki student w ciągu 2-3 student otrzyma świadectwo ubezpieczeniowe oraz numer legitymacji ISIC wraz z instrukcją.

Warunki dostępne są na stronie: www.russ.uwm.edu.pl/ubezpieczenie

 

 

Dziekanat WMII