Ogłoszenie

Szanowni Państwo,

w związku ze zgłaszanymi pytaniami i wątpliwościami uprzejmie wyjaśniam, że Wydział Matematyki i Informatyki UWM prowadzi rekrutację na kierunki Informatyka i Matematyka na rok akademicki 2019/2020. Wszystkim studentom, którzy rozpoczną naukę w październiku 2019 roku lub rozpoczęli ją wcześniej uczelnia gwarantuje możliwość jej ukończenia zgodnie z planem i programem studiów.

Dziekan WMiI
Jan Jakóbowski