Uwaga studenci I roku studia II stopnie stacjonarne(rekrutacja śródroczna 2018L)

W dniu 18.02.2019 r o godzinie 10:00 w auli C0/1 odbędzie się immatrykulacja.
Po immatrykulacji odbędzie się spotkanie organizacyjne na którym:
-będą rozdawana umowy o kształcenie oraz oświadczenia o podjęciu studiów
-będą wręczane decyzje o przyjęciu na studia oraz plany studiów
-będą podpisywane ślubowania

Obecność obowiązkowa !!!!

Przypominamy o konieczności rejestracji na lektorat oraz moduł przedmiotów humanistyczno-społecznych
https://ul.uwm.edu.pl/catalogue.php

Dziekanat WMiI