LEGITYMACJE STUDENCKIE Studenci I roku kierunku: Informatyka studia stacjonarne I stopnia

Osoby chcące posiadać legitymację studencką zobowiązane są do wniesienia opłaty w kwocie 22 zł na indywidualne konto w systemie USOS Web.

Osoby, które opłaciły legitymację po dniu 28.09.2023 r.  proszone są o przedstawienie potwierdzenia opłaty za legitymację  w wersji papierowej w dniu odbioru legitymacji.

Osoby, które nie dołączyły zdjęcia w systemie IRK  do dnia 29.09.2023 r. nie otrzymają legitymacji w dniu 4 października 2023 roku.

Odbiór legitymacji studenckich : w dniu 4 października 2023 r., w godz. 8:00-13:00:

Pokój A1/21_kierunek Informatyka

 

Pracownicy Dziekanatu WMiI