Uwaga studenci studiów niestacjonarnych I NSI

Przypominam o jutrzejszej immatrykulacji która odbędzie się
w Auli C0/1 o godzinie 9.00( obecność obowiązkowa)
Po immatrykulacji odbędzie się spotkanie na którym będą
wydawane legitymację studenckie. Do odbioru legitymacji koniecznie
trzeba posiadać dowód wpłaty na kwotę 17 zł.
Na spotkaniu będzie również zbierana składka na ubezpieczenie od
Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (55zł)

Dziekanat WMiI