PRZEDŁUŻANIE WAŻNOŚCI LEGITYMACJI - Studenci studiów niestacjonarnych

Od dnia 18.03.2023 r. zapraszamy do Dziekanatu (A1/16) po nowe hologramy do legitymacji na semestr letni 2022L ważne do 31.10.2023 r.

Legitymacje  w celu przedłużenia przynosimy indywidualnie.