PRZEDŁUŻANIE LEGITYMACJI STUDENCKICH Kierunek Informatyka studia niestacjonarne

Od dnia 7 października 2023 r. zapraszamy wszystkich studentów do przedłużenia ważności legitymacji studenckich na semestr zimowy 2023Z.

Legitymacje przedłużamy indywidualnie.

Pokój A1/21, w dniach i godzinach pracy Dziekanatu

 

 

Pracownicy Dziekanatu WMiI