Wydawanie legitymacji - 1 rok - studia niestacjonarne

Studenci kierunku Informatyka, studia niestacjonarne pierwszego stopnia 

W dniu 8 października 2022 r (sobota)  w dziekanacie WMiI, pokój A1/ 16 w godz. 8:00-13:00 będą  Państwu wydawane legitymacje studenckie na podstawie dokonanej opłaty w kwocie 22 zł dokonanej do dnia 29.09.2022 r. 

W przypadku braku zaksięgowania kwoty, wymagany jest dowód wpłaty.

Wszystkich studentów proszę również o odbiór jednej kopii umowy.

Ponadto będzie możliwość opłacenia składki na ubezpieczenie NNW + OC ( wyłącznie gotówka w  kwocie 65 zł lub 85 zł)

Wariant I (za 65 zł) – w pakiecie:

  • ubezpieczenie w zakresie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) w Europie, suma do 20 000 zł
  • ubezpieczenie w zakresie OC podczas praktyk, zajęć organizowanych przez UWM: 10 000 zł
  • wirtualna legitymacja studencka ISIC

 

Wariant II (za 85 zł) – w pakiecie:

  • ubezpieczenie w zakresie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) w Europie, suma do 40 000 zł
  • ubezpieczenie w zakresie OC podczas praktyk, zajęć organizowanych przez UWM: 10 000 zł
  • wirtualna legitymacja studencka ISIC

 

  • Numer polisy: COR220681 – ochrona udzielana jest 24 h na dobę na terenie Europy
  • Ubezpieczyciel: Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 22 A
  • Data ważności karty ISIC i ubezpieczenia: od następnego dnia po dokonaniu wpłaty (nie szybciej niż od 1 października 2022 roku) do 30 września 2023 roku.

 

Zakup u pracownika dziekanatu

 

W celu zakupu karty ISIC wraz z ubezpieczeniem NNW i OC, udaj się do właściwego dla Twojego kierunku dziekanatu. Zabierz ze sobą odliczoną składkę za ubezpieczenie. Pierwszoroczni studenci mogą dokonać zakupu w trakcie spotkań organizacyjnych. Na wybranych kierunkach, sprzedażą zajmują się również starości kierunków/grup.

Po opłaceniu składki w ciągu 2-3 tygodni (na uczelniany adres e-mail) przesłane zostanie świadectwo ubezpieczeniowe oraz numer legitymacji ISIC wraz z instrukcją jej aktywowania.