Spotkanie organizacyjne dla studentów pierwszego roku kierunek Informatyka studia stacjonarne

W dniu 1.10.2019r. (wtorek) odbędzie się spotkanie studentów z pracownikami Dziekanatu i przedstawicielami Samorządu Studenckiego według następującego porządku:

 

  • godzina 9:00 aula B-  specjalność Inżynieria systemów informatycznych
  • godzina 11:30 aula B - specjalność Informatyka ogólna

 

 

Każdy student powinien dostarczyć na spotkaniu dowód wpłaty za legitymację
w kwocie 22 zł
(w formie papierowej).

 

W przypadku braku dowodu wpłaty legitymacja nie zostanie wydana !

 

Numer konta bankowego na który należy wpłacić za legitymację, zostanie wygenerowany indywidualnie dla każdego studenta, po zalogowaniu się na stronie: www.usosweb.uwm.edu.pl . Login oraz hasło do logowania pozostają identyczne jak w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, wykorzystywanym podczas rekrutacji na studia. W przypadku problemu z zalogowaniem proszę o kontakt mailowy dziekanat-stacjonarne@matman.uwm.edu.pl

 

Podczas spotkania wydawane będą legitymacje studenckie oraz pobierane opłaty na ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków NNW w kwocie 55 zł.

Jeśli potrzebujesz zaświadczenia o statusie studenta poinformuj nas mailowo 25-30 września 2019 r. (30.09 do godziny 12:00) dziekanat-stacjonarne@matman.uwm.edu.pl

 

 

Obecność na spotkaniu jest obowiązkowa!!!