Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI

ORGANIZACJA INAUGURACJI ROKU AKAD. 2019/2020

 

2 października 2019 roku

 

 godz. 10:00  -  Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020

                        na Wydziale Matematyki i Informatyki

                        i wręczenie absolwentom dyplomów ukończenia

                       studiów wyższych

 

    Aula B Wydziału Matematyki i Informatyki w RCI (ul. Słoneczna 54, Kortowo, Olsztyn)

 

UWAGA!

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE:

Spotkania organizacyjnego w dniu 1.10.2019 r.

będą zamieszczone po 20 września 2019 r. na stronie Wydziału Matematyki i Informatyki

http://wmii.uwm.edu.pl/ogloszenia

 

 

 

 

UCZELNIANA UROCZYSTOŚĆ INAUGURACJI

roku akademickiego 2019/2020

odbędzie się

1 października 2019 roku

 

Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się w dniu 2 października 2019 roku (wg rozkładów, które umieszczone zostaną na stronie wydziału http://wmii.uwm.edu.pl/ w dziale „studenci” w zakładce „plany zajęć” i w gablotach przy Dziekanacie WMiI (ul. Słoneczna 54, Kortowo, Olsztyn)