Uwaga studenci I roku studia drugiego stopnia, kierunek Informatyka (rekrutacja śródroczna)

W sobotę 29.02.2020 r o godzinie 9.00 w Auli C0/1 (ul. Słoneczna 54), odbędzie się spotkanie immatrykulacyjne.
Po immatrykulacji omówimy sprawy organizacyjne oraz zostaną wydane legitymacje studenckie (dla osób które dodały zdjęcie w systemie IRK).
Przy odbiorze legitymacji obowiązkowo trzeba posiadać dowód opłaty za legitymację studencką w kwocie 22 zł.

Moduł przedmiotów humanistyczno-społecznych 1- brak zapisów-wszyscy realizują prawo gospodarcze
Specjalistyczne warsztaty języka angielskiego- brak zapisów- jedna grupa

 

Harmonogram realizacji modułów humanistycznych 

Obecność na spotkaniu obowiązkowa.

Grupa facebook: [WMiI UWM] Informatyka II NS 2020

Pozdrawiam
Piotr Mendalka
Dziekanat WMiI