eliminacje

Rankingi/statystyki

Strefa ucznia

Przy kawie

Archiwum

Witajcie w XVII edycji zawodów

XVII edycja Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych zaczyna się w listopadzie 2018r jako ogólnopolskie zawody matematyczne dla szkół ponadgimnazjalnych i regionalne zawody dla szkół podstawowych i gimnazjów. Składać się będzie z comiesięcznych etapów eliminacyjnych nieobowiązkowych, etapu szkolnego obowiązkowego kwalifikującego do finału i z finału. Pierwszy etap eliminacyjny to etap listopadowy do którego zadania zostaną ogłoszone 2.11.2018r. Etap obowiązkowy dla szkół ponadgimnazjalnych odbędzie się w marcu (finał w kwietniu 2019), a dla pozostałych typów szkół w kwietniu (finał w maju 2019). Dokładne daty zostaną podane w terminie późniejszym w zakładce "Terminy eliminacyjne". Szkoły już pod koniec października będą mogły zapisywać chętnych do udziału w zawodach. Wszystkim przyszłym uczestnikom: uczniom, szkołom, a przede wszystkim nauczycielom za ich wkład pracy życzymy osiągnięcia sukcesu.

Zobacz czy możesz studiować matematykę?

Aktualności

Oficjalne wyniki finału zawodów dla szkół podstawowych i gimnazjów z dnia 16.05.2019

Wkrótce omówienie wniosków z zawodów. Warto się zapoznać

   Wyniki indywidualne: gimnazja

   Wyniki indywidualne: klasy 8

   Wyniki indywidualne: podstawowe do 7

   Najlepsze szkoły gimnazjalne         Najlepsze szkoły podstawoweUWAGA! Poniżej lista uczniów zakwalifikowanych na finał 16 maja o godz. 11.00 dla szkół podstawowych i klas gimnazjalnych

   Otwórz listęOficjalne wyniki finału zawodów dla szkół ponadgimnazjalnych z dnia 12.04.2019

   Wyniki indywidualne: laureaci i finaliści

   Najlepsze szkoły

   Najlepsze szkoły w ostanich 3 latach

Zadania i rozwiązania z zawodów można obejrzeć w zakładce zadania eliminacyjne lub    tutaj.


Przy rejestrowaniu szkoły i uczniów do zawodów należy uwzględnić następujące zmiany związane z reformą szkół i ochroną danych.
1. Ochrona danych osobowych.
Warunkiem koniecznym zarejestrowania ucznia do zawodów jest posiadanie jego pisemnej zgody, a w przypadku ucznia niepełnoletniego pisemnej zgody jego prawnych opiekunów na przetwarzanie i upublicznianie wpisywanych jego danych w procesie rejestracji
Uwaga.
Upubliczniane dane zawodnika to:imię i nazwisko, klasa, szkoła, nauczyciel oraz ilość zdobytych punktów.

2. Formularz zgody. Tu można pobrać i wydrukować przykładowy formularz zgody na przetwarzanie danych

   Pobierz formularz


1. Szkoły podstawowe to klasy 1 - 7.
Do logowania używają loginu i hasła z poprzednich eleminacji. Nowo utworzone szkoły muszą zwrócić się do organizatora o login i hasło.
Uwaga.
Jeśli szkoła posiada klasy gimnazjalne, to muszą być zarejestrowane jako gimnazjum. Wymaga to rozróżnienia klas 1-7 od klas gimnazjalnych, więc konieczne jest zwrócenie się o nowy login dla klas gimnazjalnych

2. Gimnazja to klasy 8 -9. Jeśli nie zmieniła się szkoła (np. w zespole szkół), to do logowania używają loginu i hasła z poprzednich eleminacji. Jeśli są klasami gimnazjalnymi w innej szkole to muszą zwrócić się do organizatora o login i hasło.

3. Licea i technika do logowania używają loginu i hasła z poprzednich eleminacji.

Ze względu na zmiany związana z reformą wszystkie dane uczniów z poprzednich zawodów zostały usunięte i należy wpisać je ponownie.
Należy zwrócić uwagę aby prawidłowo zarejestrować zawodników do odpowiedniej szkoły: podstawowej, gimnazjum, ponadgimnazjalnej
Przy rejestracji zawodnikom trzeba obowiązkowo przypisać nauczyciela, który go uczy ponieważ nauczyciel jest premiowany wraz z zawodnikiem

Aktualnie zawody współorganizują osoby wymione w zakładce "Organizatorzy".

Specjalne prawa dla laureatów i finalistów ze szkół ponadgimnazjalnych

XVI edycja zawodów

XVI edycja Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych przeszła już do historii.

Zobacz wyniki w archiwach XVI zawodów

W dniu 6 czerwca 2018 Galą Laureatów zakończyły się XVI Warmińsko-Mazurskie Zawody Matematyczne. Rozdano dyplomy, nagrody i listy gratulacyjne. To już ponad 10 tysięcy uczniów przez szesnaście kolejnych lat wzięło udział w matematycznych zmaganiach. Miłym akcentem był list gratulacyjny odczytany na Gali Laureatów od Prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza. Od nowego roku szkolnego rozpocznie się kolejna, już XVII edycja zawodów, na którą serdecznie zapraszammy wszystkich zainteresowanych: uczniów, nauczycieli, dyrektorów szkół, władze uczelni, miasta i województwa oraz sponsorów.

Wrażenia z zawodów

... Szczególnie godne podziwu jest, że ta wielka inicjatywa edukacyjna od początku prowadzona jest społecznie, poza godzinami pracy, przez niewielką grupę pracowników Wydziału Matematyki i Informatyki dla tak wielu...
Piotr Grzymowicz, Prezydent Olsztyna


... poznawaliśmy rzeczy, które później będziemy przerabiać w szkole. Nad niektórymi zadaniami trzeba poświęcić więcej czasu.
Szymon Adamowicz ze Szkoły Podstawowej nr 311 w Olsztynie


... Oprócz wiedzy, w matematyce przydaje się też szczęście. Można się przygotowywać całymi latami, a jeśli nie dopisze szczęście, to nic się nie napisze. Ja specjalnie się nie przygotowywałam, ale zadania mi pasowały
Magdalena Domańska ze SP nr 2 w Nidzicy


... Nie miałam kiedy podziękowac za zawody. Bardzo miła atmosfera panowała na konkursie. Zostaliśmy ciepło przyjęci. Czuliśmy sie jak u siebie. Super było.
Marta Katarzyna Kulbacka, Gimnazjum nr 2 w Olecku, nauczycielka


Witam serdecznie, zgadzam się z tym co napisała Pani Marta. Na zawodach było bardzo sympatycznie. Pragnę Panu podziękować za te zawody , za to że nas ( nauczycieli i uczniów) zmotywował Pan do działania. Nie było lekko, ale było warto.
Magdalena Adryjanek, Gimnazjum nr 3 w Elblągu, nauczycielka


Dziękuję za docenienie moich wysiłków. Mnie też nie było lekko, ale było warto.
Zbigniew Paprzycki, Koordynator zawodów


Uważamy, że zawody były świetnie zorganizowane. Dzięki życzliwej atmosferze zapomniałyśmy o stresie. Rozwiązywanie zadań przez 6 miesięcy umożliwiło nam powtórzenie materiału i poszerzenie wiadomości - na pewno przyda się do matury. Bardzo podobała nam się uczelnia i mamy nadzieję, że w następnym roku będziemy mogły ponownie spróbować sił.
Magdalena Piotrowska, Magdalena Dąbrowska, Urszula Tomczyk, I Liceum Ogólnokształcące w Olecku, uczennice klasy 2A


Jeśli chcesz skomentować zawody, to proszę napisz


Od roku 2016 działa portal: warmińsko-mazurska strefa matematyczna. Strefa matematyczna (w górnym menu: strefa matematyki), to serwis dla uczniów rozbudowany o część związaną z przygotowaniem do zawodów i rozwijaniem zainteresowań matematycznych: artykuły, materiały pomocnicze przygotowujące do zawodów, ale też artykuły omawiające różne zagadnienia matematyczne. Coraz więcej szkół dołącza do redaktorów strefy.

Dołącz do redaktorów strefy

Laureaci - szkoły ponadgimnazjalne

Jedną z ważnych nowości zawodów jest specjalne premiowanie laureatów ze szkół ponadgimnazjalnych. Wydział Matematyki i Informatyki gwarantuje laureatom przyjęcie na studia matematyczne lub informatyczne z możliwością studiowania matematyki na specjalnych warunkach z indywidualnym programem studiów oraz przydzielonym opiekunem naukowym. Jest to szybka droga do uzyskania tytułu doktora nauk przez prowadzenie prac badawczych już w okresie studiów.

Prowadzone rankingi

Wprowadzono następujące rankingi zawodów niezależnie w każdej z trzech kategorii zawodów: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna.

  • najlepszy zawodnik
  • najlepsza szkoła w danej edycji zawodów
  • najlepsza szkoła w perspektywie trzech ostatnich lat
  • aktywna szkoła
  • aktywny nauczyciel

Eliminacje

Eliminacje przebiegają w comiesięcznych cyklach. Mają na celu lepsze przygotowanie uczniów do zawodów. Zadania przygotowywane są przez organizatorów, w tym przez nauczycieli będących współorganizatorami zawodów. Zadania wybrane spośród nadesłanych są na początku każdego miesiąca zamieszczone na stronach zawodów dla szkół, które zarejestrowały swoich uczniów do zawodów. Szkoły mają wyznaczony czas (patrz: terminy eliminacyjne) na przeprowadzenie wewnętrznych zawodów w formie określonej przez regulamin zawodów i przesłanie do organizatora wyników. Zestawienia wyników będą publikowane na stronach zawodów. Po tym czasie zadania są ogłoszone na stronach zawodów i mogą być pomocne dla uczniów niezarejestrowanych do eliminacji. Eliminacje są nieobowiązkowe oprócz obowiązkowego ostatniego cyklu marcowego dla szkół ponadgimnazjalnych i kwietniowego dla pozostałych szkół. Szkoły mogą zgłosić zawodników do finału w dowolnym momencie nie przekraczającym terminu cyklu obowiązkowego podanego przez organizatora.