O mnie

Edukacja:
 • 2017 - stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki, Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie;
 • 2015 - magister informatyki, specjalność: techniki multimedialne, Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie;
 • 2012 - inżynier informatyki, Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie;
 • 2011 - magister matematyki, specjalność: matematyka stosowana, Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie;
 • 2009 - licencjat z matematyki, Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie.
Doświadczenie zawodowe:
 
 • Od 01.01.2021 - stanowisko adiunkta w Katedrze Informatyki Stosowanej i Modelowania Matematycznego na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie;
 • 01.02.2019 - 31.12.2020 - stanowisko adiunkta w Katedrze Multimediów i Grafiki Komputerowej na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie;
 • 01.10.2015 - 31.01.2019 - stanowisko asystenta w Katedrze Multimediów i Grafiki Komputerowej na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie;

 

 • 01.03.2019 - 30.09.2019 - staż podoktorski na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego;
 • 19.02.2018 - 30.09.2018 - staż podoktorski na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego;
 • 15.02.2016 - 15.06.2016 - staż naukowo-dydaktyczny na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego;
 • 01.10.2015 - 31.01.2016 - staż naukowo-dydaktyczny na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.
Zainteresowania naukowe:
 
 • Modelowanie matematyczne w epidemiologii;
 • Modelowanie matematyczne dynamiki nowotworów;
 • Teoria sterowania optymalnego.