[Warning: Server failed to set locale to 'en_GB.UTF-8']


System Rezerwacji Sal na Wydziale Matematyki i Informatyki - informacje ogólne

Raport

Więcej informacji dostępnych jest dla zalogowanych użytkowników.

Informacje podstawowe

Informacje podstawowe dotyczące rezerwacji sal na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dostępne są pod linkiem.

Top

Do czego służy System?

System służy do obsługi rezerwacji sal na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W systemie można sprawdzić aktualne obciążenia sal, zarezerwować salę oraz sprawdzić rozkład zajęć pracowników.

Top

Kto może korzystać z Systemu?

Informacje o dostępnych salach, ich obciążeniach oraz o rozkładzie zajęć pracowników są ogólnodostępne. Dokonywanie rezerwacji możliwe jest tylko przez zalogowanych użytkowników Systemu.

Top

Problemy

W przypadku problemów lub wątpliwości należy skontaktować się z administratorem Systemu.

Top

Typy rezerwacji

System wyróżnia trzy typy rezerwacji: Wykład, Ćwiczenia / Laboratoria oraz Inne rezerwacje. Każdemu typowi odpowiada inny kolor.

Top

Rodzaje sal

Wyróżnione są cztery rodzaje sal: Alue, Sale audytoryjne, Sale komputerowe oraz Sale specjalistyczne .

Aula B jest aulą ogólnouczelnianą, której rezerwacje obsługuje Biuro ds. Studenckich.

Sale specjalistyczne są wyłączne z bezpośredniego rezerwowania.

Top

Obsługa kalendarza

Możliwe są trzy sposoby wyświetlania kalendarza: dzienny, tygodniowy oraz miesięczny . W trybie dziennym zestawione razem są wszystkie dostępne sale danego typu. Dla pozostałych typów należy wybrać odpowiednią salę. Typ wyświetlania kalendarza wybrać można na dole strony.

Top

Generowanie raportu

Zakładka Raport umożliwia generowanie raportów z rezerwacji. Możliwe jest wyszukiwanie rezerwacji między innymi względem Krótkiego opisu, Osoby oraz Typu rezerwacji. Należy wybrać zakres dat, dla których raport ma zostać wygenerowany.

Top

Wybór informacji w raporcie

Wybierając Pokaż / schowaj kolumny można wybrać informacje wyświetlane w raporcie.

Top