##Teaching by Piotr Artiemjew##
artem


 • Sztuczna Inteligencja (Artificial Intelligence):

  ćwiczenia 1 (Task 1):
  [ sciagnij ]

  ćwiczenia 2 (Task 2):
  [ sciagnij ]

  ćwiczenia 3 (Task 3):
  [ sciagnij ]

  ćwiczenia 4 (Task 4):
  [ sciagnij ]

  ćwiczenia 5 (Task 5):
  [ sciagnij ]

  program demostracyjny w C++:
  [ sciagnij ]

  Literatura pomocnicza do ćwiczeń i wykładu (Literature):
  Data Science i uczenie maszynowe - Marcin Szeliga - PWN, 2017,
  Evaluating Learning algorithms - A Classification perspective - Natalie Japkowicz, Mohak Shah, Cambrige Univ. press 2014,
  Wybrane Paradygmaty Sztucznej Inteligencji - Artiemjew, P. - Monografie Naukowe - Tom 10, Wydawnictwo PJWSTK, 2013
  Mining of Massive Datasets - Anand Rajaraman et all., Cambridge University Press, 2013 (dostepna online)
  Artificial intelligence: a modern approach - Russel, Norwig 2005.
  50 teorii filozofii, które powinienes znac - Dupre, B. PWN 2008 (Originally entitled: 50 philosophy ideas you really need to know, Quercus Plc., UK, 2007)


  Programowanie - studia podyplomowe (Programming):

  Literatura:
  - Shafik D.: "Mistrz PHP pisz nowoczesny kod", wyd. Helion, 2012
  - Sosna Ł.: "Porady i triki w PHP", wyd. Nakom Poznań, 2011
  - Maćkuś, P.: "Ćwiczenia z ... PHP iMySQL", wyd. MIKOM, 2005
  - Bisz, M.: "Ćwiczenia z ... Język PHP", wyd. MIKOM, 2001


  Elementy robotyki i automatyki (Robotics):

  ćwiczenia 1:
  [ sciagnij ]

  ćwiczenia 2:
  [ sciagnij ]

  ćwiczenia 3:
  [ sciagnij ]

  ćwiczenia 4:
  [ sciagnij ]

  ćwiczenia 5:
  [ sciagnij ]

  Zagadnienia na zaliczenie:
  [ sciagnij ]

  Wczytywanie danych C++:
  [ sciagnij ]

  Literatura pomocnicza do ćwiczeń i wykładu (Books):
  - Piotr Artiemjew: Wybrane Paradygmaty Sztucznej Inteligencji, Monografie Naukowe - Tom 10, Wydawnictwo PJWSTK, 2013
  - Anand Rajaraman, Jure Leskovec, Jeffrey D. Ullman: Mining of Massive Datasets, Cambridge University Press, 2013 (dostepna online)
  - Russel, Norwig: Artificial intelligence: a modern approach, 2005
  - Choset, H.: Principles of robot motion – theory, algorithms, and implementations, MIT 2005
  - Bekey, G.A.: Autonomous robots: from biological inspiration to implementation and control, MIT 2005


  Systemy Sztucznej Inteligencji (Systems of Artificial Intelligence):

  ćwiczenia 1:
  [ sciagnij ]

  ćwiczenia 2:
  [ sciagnij ]

  ćwiczenia 3:
  [ sciagnij ]

  ćwiczenia 4:
  [ sciagnij ]

  ćwiczenia 5:
  [ sciagnij ]
  **********************************************
  Programy studentów - używaj na wlasna odpowiedzialnosc (software developed by students - USE AT YOUR OWN RISK):

  Demonstracja działania Benchmarkingu na algorytmach sortowania (This is demonstration of Benchmarking for sorting algorithms) autor: Andrii Shatkovskyi
  Opis: W paczce jest plik instalacyjny i informacje szczegółowe. Program jest napisany w C#.
  (Archive contains the installation files. There are details inside. Written in C#.)
  Benchamrking for sorting algorithms
  [ sciagnij (download) ]


  Metody szacowania jakości klasyfikacji Bayesowskiej(Estiation of effectiveness of Naive Bayes classifier) autor: Piotr Barbarski
  Opis: Program napisany w języku JAVA. Zaimplementowano metody Cross Validation, Monte Carlo Cross Validation i Bagging w celu sprawdzenia efektywności Naiwnego klasyfikatora Bayesa.
  (The program has been written in the Java language. It is implementation of Cross Validation, Monte Carlo Cross Validation and Bagging methods, for estimation of effectiveness of Naive Bayes classifier)
  Bayes Classifier in java
  [ sciagnij (download) ]


  Naiwny Klasyfikator Bayesa (Naive Bayes Classifier) autor: Piotr Barbarski
  Opis: Program napisany w języku JAVA, implementujący klasyfikator Bayesa. Problem zerowych wartości (zerowej liczności danego deskryptora w klasie decyzyjnej) został rozwiązany poprzez faworyzowanie klas zawierających daną wartość deskryptora. Konflikty podczas klasyfikacji rozwiązywane są poprzez nadawanie losowej decyzji. Program pozwala na wczytanie dowolnego systemu testowego i treningowego zawartego w pliku tekstowym. W odpowiednich zakładkach można odczytać między innymi wyniki poszczególnych kroków działania algorytmu oraz końcowy rezultat
  (The program has been written in the Java language. It is implementation of Bayes classifier. Problem of zero values was resolved by favoritism of the decision classes. Conflicts occurring during the classification are solved by random decision. The app allows you to load any test and training system placed in a text file. Individual tabs provide informations such as results of each step of the algorithm or final Bayes result)
  Bayes Classifier in java
  [ sciagnij (download) ]


  Symulator algorytmu A gwiazdka (A star simulator) autor: Tomasz Kilijański
  Opis: Program służy do wyznaczania tracy w labiryncie za pomoca algorytmu A gwiadka, program daje możliwosć wyswietlenia symulacji (wizualizacji) procesu wyszukiwania trasy.
  (The program is ueful for path planning in the maze. This is the simulation (visualization), which you can play, and pause.)
  A star simulator
  [ uruchom (play) ]


  Symulacja algorytmu A gwiazdka w gridzie (A star in the grid - simulator) autor: Jarosław Szutkowski
  Opis: program napisany w java, służy do wyliczania optymalnej trasy od startu do celu, na mapie skladajacej sie z siatki kwadratow pol. Uzytkownik może zaplanować wielkosc mapy, pozycję startowa, docelowa, wskazać pozycję przeszkód i wlaczyć symulację z opoznieniem ustalonym w milisekundach.
  (This is A star algorithm simulation in the grid - developed in java. You can fix start and goal positions, set obstacles and play visualisation with delay in ms. There is movement restriction, robot can move South, West, North, East, and this is also the search order. Ties are resolved hierarchically, by choice the last conflicting value. Cost of single move is one, and for estimation of direct distance to goal we use Euclidean metric. )
  A star simulation in java
  [ sciagnij (download) ]


  Algorytm A gwiazdka - znajdowanie drogi w siatce kwadratów(The A star algorithm - path finding in the grid square map) autor: Piotr Barbarski
  Opis: Program napisany w języku JAVA, wyznaczający za pomocą algorytmu A gwiazdka optymalną drogę od startu do celu, na mapie składającej się z siatki kwadratów pól. Jako heurystykę przyjęto odległość Euklidesa. Jedynymi możliwymi ruchami są ruchy: góra, dół, lewa, prawa. W takiej kolejności przeglądane są też pola. W przypadku konfliktów wybierane jest ostatnio odwiedzone pole. Użytkownik może wygenerować mapę przeszkód z poziomu programu korzystając z innego programu (generatora). Przeszkody oraz punkty startu i celu mogą być również ustalane za pomocą myszy. Oprócz tego program oferuje możliwość zmiany domyślnych kosztów dla każdego z kierunków ruchu.
  (The program has been written in the Java language. It marks optimum path from start to end point in the grid square map, using A star algorithm. Used heuristics is Euclidean metric. The only allowed movement directions are: up, down, left, right. Fields are visited in the same order. Possible conflicts are arbitrated by selection last visited field. The user can generate map of barriers from within the program, using the external generator. Barriers, start and end points can also be established using a mouse. In addition, this program offers possibility to change default costs for each of movement directions.)
  A star simulation in java
  [ sciagnij (download) ]


  Reduktor (Reductor) autor: Jarosław Ksybek
  Opis: program służy do wyliczania reduktów systemu informacyjnego i decyzyjnego.
  (The program is useful for calculating the reducts from an information and decision systems)
  Skowron-Rauszer reducts
  [ sciagnij (download) ]


  k-NN, podstawowe metryki (basic metrics) autor: Marcin Krzemiński
  Opis: Program pozwala klasyfikować system testowy na podstawie zadanego systemu treningowego metodą k-NN, 'k' najbliższych sasiadów. posiada pięć wbudowanych metryk: Euklidesa, Canberra, Czebyszewa, Manhattan, BWK Pearsona. do uruchomienia programu wymagane jest posiadanie zainstalowanego frameworka .net w wersji nie mniejszej niż 3.5
  (The program allows you to classify the test system based on the training system, classification method is classic k nearest neighbor classifier, we use five metrics: Euclidean, Canberra, Chebyshev, Manhattan, Pearson. The Program require framework .net 3.5 or newer)
  k-NN algorithm
  [ sciagnij (download) ]


  LEM2 rule induction method autor: Robert Kamiński
  Opis: Program służy do wyznaczania reguł z systemu decyzyjnego za pomoca uproszczonej metody LEM2 (bez parametrów). do uruchomienia programu potrzebna jest platforma ".net".
  (The program is an implementation of LEM2 rule induction method (version without parameters), The Program require framework .net 3.5 or newer)

  LEM2 algorithm
  [ sciagnij (download) ]


  Exhaustive rule induction method - symulacja liczenia reguł (rule induction simulator) autor: Łukasz Walukiewicz
  Opis: Program służy do wyznaczania reguł z systemu decyzyjnego za pomoca metody exhaustive. program daje możliwosć wyswietlenia symulacji (wizualizacji) liczenia reguł.
  (The program is used to determine the exhaustive set of rules. This is the simulation (visualization), which you can play, and pause.)
  exhaustive algorithm
  [ uruchom (play) ]


  k-NN autor: Robert Kamiński
  Opis: program symuluje działanie klasyfikatora k-nn (przy metryce euklidesowej) (gdzie wybieranych jest k najbliższych sasiadów z każdej klasy i nastepuje glosowanie między klasami). do uruchomienia programu potrzebna jest platforma ".net".
  (The program allows you to classify the test system based on the training system, classification method is k nearest neighbor classifier, we use Euclidean metric: The Program require framework .net 3.5 or newer))
  k-NN algorithm
  [ sciagnij (download) ]


  Desarc autor: Jarosław Szatkowski
  Opis: Desarc jest programem służacym do wyznaczania reguł lem2, exhaustive w systemie decyzyjnym, oraz klasyfikacji algorytmem k-nn.
  (Desarc is a program to determine the decision rules based on LEM2 and exhaustive methods, additional functionality is possibility of classification based on k-NN algorithm)
  exhaustive algorithm
  [ sciagnij (download) ]


  Operacje genetyczne - algorytm wczesnego stopu (Genetic operations - early stop algorithm) autor: Jacek Prościo
  opis: program służy do symulacji algorytmu wczesnego stopu w kontekście uczenia metodami genetycznymi.
  (Early stop algorithm demonstarion in the context of genetic operations)
  early stop algorithm
  [ sciagnij (download) ]


  Exhaustive autor: Dominik Kolender
  opis: program służy do wyznaczania reguł z systemu decyzyjnego za pomoca metody exhaustive. do uruchomienia programu potrzebna jest platforma ".net".
  (Exhaustive set of rule generator. The Program require framework .net 3.5 or newer)
  exhaustive algorithm
  [ sciagnij (download) ]


  k-NN (T&T) autor: Karol Wierzchołowski
  Opis: Klasyfikator k-NN (train and test), umozliwiajacy wyszukiwanie parametru k, dla którego klasyfikator otrzymuje najlepsze wyniki, jak rowniez mozliwosc wyszukiwania najlepszej kombinacji atrybutow. pozwala na poslugiwanie sie metryka kartezjanska oraz manhattan. dzieki wielowatkowosci charakteryzuje sie duza szybkoscia.
  (k-NN classifier with Euclidean and Manhattan metrics, brute force search of best parameter k, and attribute combination)
  k-nn Train and Test
  [ sciagnij (download) ]


  k-NN(CV) autor: Karol Wierzchołowski
  Opis: Klasyfikator k-nn, podobne mozliwosci jak k-nn (t&t), zaimplementowana została metoda cross validation (z mozliwoscia wybierania ilosci foldów)
  (k-NN classifier with Cross Validation method)
  k-NN cross validation
  [ sciagnij (download) ]


  Hopfield-net - autor: Karol Wierzchołowski
  Opis: Program wykorzystujacy siec hopfielda do zapamietywania obrazkow. Pozwala uzytkownikowi na okreslenie wielkosci matrycy oraz proste uczenie nowych obrazow.
  (Demonstration of Hopfield network usefulness - learnig based on images)
  hopfield net
  [ sciagnij (download) ]


  Aproksymator v1.0 (Approximator) autor: Tomasz Kapusta
  opis: narzędzie umożliwiajace wyliczanie górnej i dolnej aproksymacji systemu decyzyjnego i obszaru pozytywnego.
  (Generator of lower and upper approximation of decision systems)
  rough approximations
  [ sciagnij (download) ]


  Bramka not (logic gate NOT) autor: Jarosław Szatkowski [ sciagnij (download) ]
  Opis: projekt bramki not i wykonanie w wersji fizycznej;
  (Hardware project of logic gate NOT)


  The other Courses:
  - Programming in C++ and Python,
  - Algorithms and Data Structures,
  - Architecture and Computer Organization,
  - Software tools,
  - Computer Networks,
  - Distributed Systems.

 

-->

liczniki


copyright © artem