eliminacje

Rankingi/statystyki

Strefa ucznia

Przy kawie

Archiwum

Harmonogram zawodów

XV edycja Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych ruszała już w listopadzie w zmienionej formule. Zaczynamy etapem eliminacji: raz w miesiącu od listopada do kwietnia, przy czym etap kwietniowy jest obowiązkowy dla szkół podstawowych i gimnazjów, a dla szkół ponadgimnazjalnych obowiązkowy jest etap marcowy.

 

Ostateczny termin rejestracji zawodników, to termin zakończenia cyklu obowiązkowego. Nie przystąpienie do cyklu obowiązkowego jest traktowane jako rezygnacja z udziału w zawodach.


Cykl kwietniowy

Cykl kwietniowy - obowiązkowy - dla szkół podstawowych i gimnazjalnych został przedłużony i trwać będzie do 05.05.2017.

Dla szkół podstawowych i gimnazjalnych jest to cykl obowiązkowy. Nie przystąpienie do cyklu obowiązkowego jest traktowane jako rezygnacja z udziału w zawodach. Cykl obowiązkowy przeprowadzany jest w szkołach w formie sprawdzianu. Po przeprowadzeniu etapu należy do 05.05.2017 zarejestrować zawodników do finału na stronach zawodów w zakładce " zapisy na finał", w której pokażą się nazwiska uczniów, którym wpisano wyniki z etapu obowiązkowego

Finał dla szkół podstawowych i gimnazjalnych odbędzie się 18 maja o godz. 11.00 na Wydziale Matematyki i Informatyki UWM w Olsztynie.

Szkoły ponadgimnazjalne zakończyły już eliminacje. Do finału ponadgimnazjalnego w dniu 07.04.2017 zakwalifikowano 138 uczniów

Cykl marcowy

Przedłużyliśmy cykl obowiązkowy dla szkół ponadgimnazjalnych do 27.03.2017

Cykl marcowy dla szkół ponadgimnazjalnych rozpocznie się 01.03.2017 i trwać będzie do 27.03.2017.

Dla szkół ponadgimnazjalnych jest to cykl obowiązkowy. Nie przystąpienie do cyklu obowiązkowego jest traktowane jako rezygnacja z udziału w zawodach. Cykl obowiązkowy przeprowadzany jest w szkołach w formie sprawdzianu. Po przeprowadzeniu etapu należy do 30.03.2017 zarejestrować zawodników do finału na stronach zawodów w zakładce " zapisy na finał". Finał odbędzie się 7 kwietnia na Wydziale Matematyki i Informatyki UWM w Olsztynie.

Dla szkół podstawowych i gimnazjów cykl marcowy jest cyklem nieobowiązkowy i trwa do 27.03.2017.Zadania są dawane uczniom do rozwiązania "w domu" na czas określony przez nauczyciela. Sugerowany czas, to trzy dni. Po trzech dniach uczniowie muszą przekazać rozwiązania nauczycielom do oceny i wpisania wyników.

Obowiązkowy sprawdzian, który musi się odbyć w szkole dla szkół podstawowych i gimnazjów, to sprawdzian w obowiązkowym cyklu kwietniowym.

Cykl lutowy

Cykl lutowy rozpocznie się 03.02.2017 i trwać będzie do 27.02.2017.

Dla szkół ponadgimnazjalnych jest to ostatni cykl nieobowiązkowy tzw. "domowy". Następny cykl marcowy będzie cyklem obowiązkowym przeprowadzonym w szkołach w formie sprawdzianu

Od stycznia zmieniła się forma przeprowadzania sprawdzianów. Uwzględniając sugestie szkół postanowiono, że zadania będą dawane uczniom do rozwiązania "w domu" na czas określony przez nauczyciela. Sugerowany czas, to trzy dni. Po trzech dniach uczniowie muszą przekazać rozwiązania nauczycielom do oceny i wpisania wyników.

Obowiązkowy sprawdzian, który musi się odbyć w szkole, to sprawdzian w obowiązkowym cyklu kwietniowym dla szkół podstawowych i gimnazjów oraz w obowiązkowym cyklu marcowym dla szkół ponadgimnazjalnych.

Do momentu obowiązkowego cyklu szkoły mogą przystępować do zawodów.

Cykl styczniowy

Cykl styczniowy rozpocznie się 02.01.2017 i trwać będzie do 23.01.2017.

Przystąpi do tego cyklu ponad 1000 uczniów prowadzonych przez 193 nauczycieli.

Od stycznia zmienia się forma przeprowadzania sprawdzianów. Uwzględniając sugestie szkół postanowiono, że zadania będą dawane uczniom do rozwiązania "w domu" na czas określony przez nauczyciela. Sugerowany czas, to trzy dni. Po trzech dniach uczniowie muszą przekazać rozwiązania nauczycielom do oceny i wpisania wyników.

Obowiązkowy sprawdzian, który musi się odbyć w szkole, to sprawdzian w obowiązkowym cyklu kwietniowym dla szkół podstawowych i gimnazjów oraz w obowiązkowym cyklu marcowym dla szkół ponadgimnazjalnych.

Do momentu obowiązkowego cyklu szkoły mogą przystępować do zawodów.

Bardzo proszę o sprawdzanie przy logowaniu czy wyświetlona szkoła jest właściwa, ponieważ doszło do pomyłek w zespołach szkół i przypisywano punkty niewłaściwym szkołom. W razie dostrzeżonych niezgodności prosimy o jak najszybszy kontakt z organizatorami.

Cykl grudniowy

Cykl grudniowy rozpocznie się 1.12.2016 i trwać będzie do 17.12.2016.

Do cyklu grudniowego przystąpiło (dane z 01.12.2016) 977 uczniów prowadzonych przez 191 nauczycieli. Liczba zawodników, nauczycieli oraz szkół cały czas się zwiększa, ponieważ do zawodów można przystąpić w dowolnej chwili. Szkoły biorące lub chcące brać udział w eliminacjach powinny przeprowadzić w szkole sprawdzian z zadań eliminacyjnych i do dnia 17.12.2016r przekazać wyniki uczniów do organizatora. Zadania znajdują się na stronie "zadania eliminacyjne" w bocznym menu, wyniki wpisujemy w formularzu "wpisywanie wyników". Opisane czynności wymagają zalogowania się. Loginy i hasła zostały przesłane do szkół na adresy e-mail.

Bardzo proszę o sprawdzanie przy logowaniu czy wyświetlona szkoła jest właściwa, ponieważ doszło do pomyłek w zespołach szkół i przypisywano punkty niewłaściwym szkołom. W razie dostrzeżonych niezgodności prosimy o jak najszybszy kontakt z organizatorami.

Cykl listopadowy

Uwaga: przedłużyliśmy cykl listipadowy do 25.11.2016

W tym czasie szkoły chcące brać udział w eliminacjach powinny przeprowadzić w szkole sprawdzian z zadań eliminacyjnych i do dnia 25.11.2016r przekazać wyniki uczniów do organizatora. Zadania znajdują się na stronie "zadania eliminacyjne" w bocznym menu, wyniki wpisujemy w formularzu "wpisywanie wyników". Opisane czynności wymagają zalogowania się. Loginy i hasła zostały przesłane do szkół na adresy e-mail.