eliminacje

Rankingi/statystyki

Strefa ucznia

Przy kawie

Archiwum

Wydział Matematyki i Informatyki UWM w Olsztynie

Organizatorem Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych jest Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Zawody prowadzone są corocznie już przez czternaście lat. Od piętnastej edycji zawodów do grona organizatorów dołącza się nauczycieli i szkoły, które wyraziły chęć współpracy.


pod honorowym patronatem

REKTORA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY

Współorganizatorzy - szkoły ponadgimnazjalne

Współorganizatorzy - szkoły gimnazjalne

1. mgr Magdalena Adryjanek, Gimnazjum nr 3 w Elblągu

2. mgr Jolanta Chyl,  Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K.I. Gałczyńskiego w Olsztynie

3. mgr Marzenna Grochowalska,   Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Giżycku

Współorganizatorzy - szkoły podstawowe

1. mgr Alicja Marzewska,  Szkoła Podstawowa nr 1 w Barczewie im. Feliksa Nowowiejskiego

2. mgr Krystyna Orłowska,   Szkoła Podstawowa w Bukwałdzie

3. mgr Barbara Augusiewicz, Szkoła Podstawowa w Jonkowie

Jak zostać współorganizatorem

Wystarczy zgłosić do koordynatora zawodów zobowiązanie do współpracy polegającej na: