X WARMIŃSKO-MAZURSKIE ZAWODY MATEMATYCZNE

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

przy współpracy z Oddziałem Olsztyńskim Polskiego Towarzystwa Matematycznego
pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora UWM prof. dr hab. Józefa Górniewicza, prof. zw.
oraz Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty

18 maja 2012

Lista laureatów X Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych


         KOMUNIKAT1. Informujemy, że lista uczestników jest już zamknięta.
2. Ze względu na dużą liczbę uczestników i zbiorowe przyjazdy ze szkół zapraszamy do siedziby Wydziału Matematyki i Informatyki od godz. 10:30. Punktem zbiorczym jest hol na parterze w budynku przy ul. Słonecznej 54 (dojazd autobusami MPK nr 3, 15, 22, 30, 33 do przystanku „Stary Dwór”). Pracownicy Wydziału pokierują do odpowiednich sal, udzielą wyjaśnień. Pragniemy, aby do godziny 11:45 wszyscy uczestnicy znaleźli się w salach, co umożliwi planowe rozpoczęcie rozwiązywania zadań o godzinie 12:00. Sprawdzanie listy obecności uczestników zostanie przeprowadzone w każdej sali. Konieczne jest okazanie legitymacji szkolnej lub w przypadku starszej młodzieży dowodu osobistego.
3. Podbicie delegacji przez nauczycieli – opiekunów jest możliwe w godzinach 10:30 – 14:00 w pokoju A2/14 przy ul. Słonecznej 54.
4. Zapewniamy czas nauczycielom – opiekunom podczas rozwiązywania zadań przez uczniów. O godz. 12.15 w sali A2/15 proponujemy Państwu spotkanie z przedstawicielem Kuratorium Oświaty w Olsztynie, około godz. 12.45 w holu na parterze przerwę kawową oraz wycieczkę po nowej siedzibie Wydziału Matematyki i Informatyki, następnie około godz. 13.15 w sali A2/15 wykład prof. Macieja P. Wojtkowskiego pt. „Minima, maksima albo jaki jest najlepszy kształt słoika z dżemem”.
5. Uczestnicy podczas zawodów nie mogą mieć przy sobie komórek ani kalkulatorów. Mogą natomiast przynieść kanapki i wodę. Wskazane jest czasowe oddanie komórek swoim opiekunom.
6. Przewidujemy zakończenie rozwiązywania zadań o godzinie 14:00, a prezentację rozwiązań około godziny 14:15 w salach znajdujących się w budynku przy ul. Słonecznej 54, dla kategorii:
- SZKOŁA PODSTAWOWA - Aula B
- GIMNAZJUM - Aula C/1
- SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA - Aula C/2
7. Ze względu na konieczność wcześniejszego wyjazdu większości grup w tym roku nie przewidujemy wręczania dyplomów i nagród w dniu zawodów. Zapewniamy Państwa jednak, że nagrody zostaną przesłane laureatom na podane adresy szkół.
8. Wyniki w formie elektronicznej prześlemy nauczycielom, którzy zgłosili swych podopiecznych, ponadto lista laureatów zostanie umieszczona na stronie internetowej Wydziału Matematyki i Informatyki, w zakładce zawody. Wszystkie wyniki postaramy się udostępnić tak szybko jak jest to możliwe, więc bardzo prosimy o ograniczenie telefonów w tej sprawie.

Życzymy przyjemnej rywalizacji i powodzenia

dr hab. Adam Doliwa, prof. UWM
mgr Marzena Śmiech
Katedra Logiki i Podstaw Informatyki
Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieAktualne informacje o X Warmińsko-Mazurskich Zawodach Matematycznych są dostępne na stronie Wydziału Matematyki i Informatyki: http://wmii.uwm.edu.pl/~zawody oraz w Sekretariacie Katedry Logiki i Podstaw Informatyki pod numerem telefonu: (089) 524 60 48.

Wykaz szkół biorących udział w zawodachZadania z lat ubiegłych

Zestawy zadan z Zawodow Matematycznych w roku 2012:

Zestawy zadan z Zawodow Matematycznych w roku 2011:

Zestawy zadan z Zawodow Matematycznych w roku 2010:


Zestawy zadan z Zawodow Matematycznych w roku 2009:

Zestawy zadan z Zawodow Matematycznych w roku 2008:
Zestawy zadan z Zawodow Matematycznych w roku 2006 (wersja MS Word):
Zestawy zadan z Zawodow Matematycznych w roku 2005 (wersja MS Word):