Warsztaty i wykłady dla nauczycieli

WARSZTATY METODYCZNE

Jak wykorzystać klocki Reko w zajęciach popularyzujących matematykę dla dzieci i młodzieży?

Celem warsztatów jest poeksperymentowanie za pomocą klocków Reko w poszukiwaniu rozwiązań trzech zagadnień geometrycznych dotyczących brył  i nie tylko.  Przedstawiona zostanie również propozycja wykorzystania tych zagadnień w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Prowadząca

Dr Agnieszka Bojarska-Sokołowska jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym  Wydziału Matematyki i Informatyki UWM w Olsztynie. Zawodowo zajmuje się dydaktyką matematyki, korelacją przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w nauczaniu szkolnym oraz popularyzowaniem matematyki.

WARSZTATY METODYCZNE

Warsztaty mają na celu ukazanie uczniów z uszkodzonym słuchem w kontekście specyfiki kultury Głuchych. Dodatkowo uczestnicy będą mogli doświadczyć różnych sposobów uczenia się oraz przekazywania wiedzy matematycznej. Szczególny nacisk położony zostanie na problematykę budzenia samodzielnego myślenia matematycznego ucznia z wadą słuchu. Przewidujemy również czas na dyskusję

Prowadzące:

Dr Alina Kalinowska, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Wczesnej Edukacji. Wiele lat była praktykiem ucząc matematyki w szkole podstawowej i gimnazjum. Była dyrektorem szkoły eksperymentalnej – Autorskiej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia „Żak” w Olsztynie pracując jednocześnie na stanowisku nauczyciela matematyki w klasach 4-6.

Dr hab. Urszula Bartnikowska, prof. UWM, pedagog specjalny. Pracuje w Katedrze Pedagogiki Specjalnej. Zainteresowania badawcze: funkcjonowanie osoby z uszkodzonym słuchem w różnych rolach społecznych, specyfika społeczności i kultury Głuchych, osoba z uszkodzonym słuchem w rodzinie (jako rodzic, małżonek, dziecko).

SZKOLENIE mInstructor i mCourser

mInstructor i mCourser – szkolenie kierowane do nauczycieli wszystkich etapów, którzy pragną wykorzystać na swoich zajęciach własnoręcznie przygotowane interaktywne zasoby edukacyjne. Trener firmy Learnetic SA zaprezentuje możliwości darmowego internetowego edytora mInstructor oraz platformy edukacyjnej mCourser, na przykładach najpopularniejszych i najbardziej cenionych przez nauczycieli wariantów budowania materiałów lekcyjnych i opcji zarządzania wirtualną edukacją.

Ariel Wrona – doktorant pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Redaktor i ekspert edukacyjny gdańskiej firmy e-learningowej Learnetic SA. W kręgu jego zainteresowań znajduje się szeroko pojęta informatyzacja edukacji oraz specyfika szans i wyzwań, które taki proces generuje.

WYKŁADY POPULARNONAUKOWE  MATEMATYKI

Jednym z prowadzących wykłady i warsztaty dla nauczycieli w ramach projektu W zaciszu matematyki będzie Pan Profesor Marek Golasiński. Swoje zainteresowania matematyczne zawdzięcza zawsze mile wspominanej pani profesor ze szkoły średniej. Obecnie pracuje w Katedrze Matematyki Stosowanej WMiI UWM w Olsztynie. Zajmuję się topologią algebraiczną. Mówiąc poglądowo metodami algebraicznymi w geometrii ,,kiepskich rysunków”. Odkryje przed nami tajemnice zera oraz liczb pierwszych.

kobieta topologia-wg-fomenko zegar arnold

Tajemnice zera – skąd przybyło zero?

Celem referatu jest przybliżenie koncepcji  zera z uwzględnieniem cywilizacji sumeryjskiej, starożytnego Babilonu,  Majów, Indii oraz  Chin.

Następnie podany zostanie szkic rozwoju europejskiej  myśli matematycznej  oraz wprowadzenie zera do użytku  w Europie włoskiego  matematyka Leonardo z Pizy, czyli Fibonacciego. W ostatniej części referatu zostanie dokładnie omówiona istota zera we współczesnej myśli matematycznej.

Tajemnice liczb pierwszych

Celem referatu jest przybliżenie wielu zaskakujących własności i zastosowań liczb pierwszych. Rozpoczniemy od podania definicji liczby pierwszej i wykazania nieskończoności zbioru wszystkich tych liczb. Następnie zostaną przybliżone podstawowe ich własności, niektóre zastosowania oraz omówione zostaną rozważania Bernharda Riemanna o liczbach pierwszych.