Warsztaty dla uczniów

W ramach projektu W zaciszu matematyki realizowane będą warsztaty popularyzatorskie z matematyki, fizyki i informatyki pod hasłem

BRYŁY GEOMETRYCZNE.

Warsztaty oprócz treści występujących w szkolnym programie nauczania poruszać będą również ciekawe zagadnienia, które na co dzień nie występują w edukacji szkolnej.

Uczestnicy  zajęć popularyzatorskich z matematyki  będą eksperymentować z bryłami platońskimi, archimedesowskimi, siatkami i przekrojami sześcianu, bryłami obrotowymi, własnościami wielościanów, itp. Odkrywanie tych obiektów matematycznych ułatwi zastosowanie  środków dydaktycznych takich jak  klocki Reko, magnetyczne klocki, siatki brył, wirownica czy też geometryczne programy komputerowe.  Uczestnicy tych warsztatów poznają  ciekawą, piękną i użyteczną stronę Królowej Nauk.

  Podczas zespołowych zawodów matematycznych uczniowie zmierzą się z problemami opartymi na treściach zaprezentowanych podczas warsztatów z matematyki. Na najlepsze drużyny czekają atrakcyjne nagrody, a dla pozostałych uczestników nagrody pocieszenia.

Na zajęciach popularyzujących z fizyki i informatyki zostanie przedstawione zastosowanie BRYŁ GEOMETRYCZNYCH w życiu codziennym i nie tylko.

1

2

Prezentacje z wybranych zajęć i warsztatów

1-informatyka1-warsztaty1-fizyka1-matematyka2-fizyka2-informatyka2-matematyka2-warsztaty3-informatyka3-fizyka3-matematyka 4-matematyka