Najczęściej zadawane pytania

1. Czy z jednej placówki może wziąć udział  2 nauczyciel matematyki ?

Tak, dowolna ilość nauczycieli matematyki może wziąć udział w projekcie. O zakwalifikowaniu się do projektu decyduje kolejność zgłoszeń.

2. Ilość uczniów? Czy z różnych poziomów np. gimnazjum – technikum?

Nie ma ograniczeń co do liczby uczniów. Decyduje   kolejność zgłoszeń placówek.

3. Czy udział w projekcie jest w terminie 21-24.11 tzn. przez cztery dni w Olsztynie?

Tak, przyjazd uczestników po południu w poniedziałek. Od wtorku do czwartku zaplanowana jest realizacja projektu. Wyjazd uczestników po południu w czwartek.

4. Czy pokrywacie Państwo koszty dojazdu uczestników?

Nie pokrywamy kosztów dojazdu uczestników.

5. Czy wszyscy opiekunowie przyjeżdżający z uczniami muszą być nauczycielami matematyki? Czy może być tak, że jedna osoba to matematyk, a pozostali to opiekunowie grupy?

Istnieje taka możliwość, aby pozostali nauczyciele – opiekunowie grupy przyjechali z Państwem, ale wówczas nie gwarantujemy im udziału w projekcie. Pierwszeństwo udziału w projekcie mają nauczyciele matematyki, w przypadku barku chętnych – informatycy i fizycy, dopiero później pozostali nauczyciele. Podyktowane jest to tematyką szkoleń, skierowanych głównie do nauczycieli przedmiotów ścisłych. Nie wykluczamy jednak pozostałych nauczycieli, ponieważ wśród szkoleń mamy zaplanowane również takie, które z pewnością będą interesujące nie tylko dla nauczycieli przedmiotów ścisłych.