Kontakt

Kontakt

Wydział Matematyki i Informatyki

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

ul. Słoneczna 54

10-710 Olsztyn

tel: 89  524 61 02

Olsztyńskie Stowarzyszenie Głuchych

ul. Zamenhofa 1/9

10-279 Olsztyn

e-mail: olsztyn.gluchych@gmail.com