O Projekcie

W zaciszu matematyki

 W zaciszu matematyki to projekt edukacyjny realizowany przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Olsztyńskie Stowarzyszenie Głuchych.  Celem projektu jest rozbudzenie zainteresowań naukami ścisłymi  wśród uczniów głuchych i słabosłyszących szkół podstawowych (klasy 4-6), gimnazjów oraz szkół średnich. Projekt składa się z trzech modułów:

MODUŁ I – obejmuje organizację zajęć popularyzatorskich z matematyki, informatyki i fizyki dla wszystkich uczestników projektu. Moduł realizowany będzie przez naukowców z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zajęcia mają na celu rozbudzenie zainteresowań uczniów głuchych i słabosłyszących naukami ścisłymi.

MODUŁ II – obejmuje organizację ogólnopolskiego konkursu matematycznego w formie zawodów zespołowych. Rywalizacja odbywać się będzie pomiędzy 3 osobowymi zespołami uczniów zgłaszanymi przez nauczycieli matematyki. Zespoły uczniowskie rozwiązywać będą zadania i łamigłówki matematyczne, których poprawność rozwiązań oceniana będzie przez komisję konkursową, składającą się z nauczycieli akademickich WMiI UWM w Olsztynie.

MODUŁ III – warsztaty metodyczne dla nauczycieli matematyki uczniów głuchych i słabosłyszących.

Realizacja głównej części projektu przewidziana jest na 21-24 listopada 2016 roku (trzydniowe wydarzenie).

Projekt skierowany jest do około 90 uczniów głuchych i słabosłyszących oraz 30 nauczycieli matematyki uczniów głuchych i słabosłyszących z  całej Polski.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE !

Partnerem strategicznym projektu W zaciszu matematyki jest mbank_najwazniejszy_logotyp